Projekty zeleně pro obce

Projekty zeleně pro obce

Nenáročnými způsoby využíváme potenciálu konkrétního místa a vytváříme příznivější krajinu pro zvířata, rostliny i člověka. Navracíme do krajiny remízky, historické aleje, sady a polní cesty. Uvnitř obcí a měst revitalizujeme zeleň v ulicích, na návsích a sídlištích a také revitalizujeme rybníky a vodní plochy. Naše projekty vytváříme tak, aby obce a města mohly využívat spolufinancování pomocí dotačních programů. Například Operační Program Životního Prostředí (OPŽP) umožňuje čerpat peníze z evropských fondů na ochranu a zlepšování životního prostředí. Účelem této finanční podpory je zvýšení biodiverzity, zajištění ekologické stability krajiny a obnova přírodních prvků v osídlených oblastech.

Co umíme

Projekty obnovy zeleně z dotačního programu životního prostředí (OPŽP)

Revitalizace návsí, náměstí a veřejných prostranství

Obnovy alejí a zaniklých polních cest v krajině

Revitalizace rybníků a požárních nádraží