Projekty pro developery

Projekty pro developery

Využíváme potenciál developerských projektů pro vytvoření zelenějších a příjemnějších městských prostředí. Vytváříme jedinečná místa s vlastní identitou. Naše projekty jsou o lidech a dějích. Podle našich návrhů vznikají lokality, která jsou živé, kultivované, myslí na potřeby obyvatel, a tím směřují ke vzniku „dobré adresy“. Zaměřujeme se také na udržitelnost, malou náročnost na údržbu a na citlivé zasazení projektu do okolí. Umíme spolupracovat s místními obyvateli i zastupiteli města při projednávání projektu.

Co umíme

Zvýšit hodnotu projektu vytvořením atraktivního přírodního prostoru v novém developmentu

Spolupracovat s architekty budov na vytvoření fungujícího celku s venkovním prostorem

Propojit developerský projekt do širších vztahů navazujících území

Zpracovat všechny fáze projektové dokumentace

Vyřešit koeficient zeleně, zasakování dešťové vody, ochlazování města a biodiverzitu

Vyřešit bezpečnost dětských hřišť dle platných norem

Prezentovat na participačních jednáních s občany a zastupiteli města