A B D H J K M N P R S V Z

S

Skladba zelené střechy

Zelená střecha je systém skládající se z vícevrstvé konstrukce, kde nejprve leží hydroizolační vrstva chránící střešní konstrukci před vodou, následovaná drenážní vrstvou, která odvádí přebytečnou vodu, a filtračním textilem, který zabraňuje pronikání zeminy do drenáže. Na toto následuje substrát, speciální půdní směs určená pro růst rostlin, a nakonec samotná vegetační vrstva tvořená odolnými rostlinami, typicky sukulenty, trávami nebo bylinami.