A B D H J K M N P R S V Z

K

Kulturní krajina

Kulturní krajina je oblast, která byla ovlivněna a utvářena lidskou činností, a odráží interakci mezi lidmi a jejich přírodním prostředím. Tyto krajiny mohou zahrnovat zemědělské plochy, historická města, archeologické lokality a další prostory, kde se prolínají lidské a přírodní prvky. Kulturní krajiny jsou důležité pro pochopení historie a tradic společnosti, a často jsou chráněny jako součást kulturního dědictví.