A B D H J K M N P R S V Z

H

Hospodaření s dešťovou vodou

Hospodaření s dešťovou vodou je proces správy a využívání srážkové vody, jehož cílem je minimalizovat negativní dopady na životní prostředí a infrastrukturu. To zahrnuje metody, jako je zachytávání dešťové vody pro opětovné využití, infiltrace do půdy pro doplnění podzemních vod, a vytváření retenčních a detenčních nádrží, které pomáhají kontrolovat odtok a předcházet povodním. Efektivní hospodaření s dešťovou vodou snižuje znečištění vodních toků, zvyšuje množství vody dostupné pro udržitelné využití a přispívá k celkovému zlepšení městského mikroklimatu.