Thomayerovy sady, Louka u řeky

místo: Praha 8 - Libeň

klient: MČ Praha 8

autoři: Martina Forejtová, Pavlína Malíková, Aleš Steiner

stupeň: studie, DUR/DSP 2013

dokumentace pro provedení stavby 2014

realizace: 2014 - 2015

 

Cílem nové úpravy bylo zvýšení atraktivity i obytnosti louky se zachováním přírodního charakteru celého prostoru.

Za hlavní princip považujeme vytvoření klidného místa, které díky vložení mlatové promenádní pěšiny do prostoru louky umožní nerušený pohyb a pobyt mimo hlavní pěší a cyklistický tah, který je trasován na přilehlé komunikaci U českých loděnic. Celý prostor louky kultivujeme jednoduchými funkčními prvky, zejména mobiliářem v podobě klasických laviček s opěradly, piknikovými stoly a neformálními dřevěnými odpočinkovými platy.

Dětské hřiště nově vybavujeme herními prvky přírodního vzhledu, určených pro všechny věkové kategorie. Hřiště je oplocené a zahrnuje také travnaté plochy. Jednotná písková dopadová zóna pro všechny herní prvky s vloženými travnatými ostrovy umožní různé druhy her. Nejatraktivnějším herním prvkem se jistě stane vodní hra s pumpou a dřevěnými korýtky, kudy voda bude protékat.

I samotné hřiště je vybaveno lavičkami a piknikovými sestavami a prostor se tak stává místem, kde je možné strávit celé odpoledne, aniž by člověk něco postrádal. Proto je součástí úprav také nové pítko a objekt veřejných wc.

V louce samotné pracujeme s prameny, které se zde přirozeně vyskytují - vodu svádíme do nových míst, vytváříme nové prameniště a umožňujeme vodu vnímat zblízka. Jeden pramen ponecháváme také volně protékat loukou. Prameny vnímáme jako velkou hodnotu místa, čistá voda vybízí k pokoře.