Park U Vršovického nádraží

místo: Praha 10 - Vršovice

stupeň: studie, DUR/DSP, DPS

investor: MČ Praha 10 a Evropský fond pro regionální rozvoj

autoři: Martina Forejtová, Pavlína Malíková, Aleš Steiner

autorská spolupráce - lavice: Vojtěch Bilišič

realizátor: Swietelsky stavební s. r. o.

projekt: 2011 - 2014

realizace: 2014 - 2015

foto: Lukáš Gojda a Land05

Z parku s dvouřadem vzrostlých sloupovitých dubů, který tvoří předpolí budovy základní školy, jsme vytvořili důstojný a pro pobyt příjemný soudobý městský prostor.

Park reflektuje dominantní skupinu uživatelů, kterou tvoří děti právě z této základní školy. Ve středu parku proto vzniká velká pobytová zpevněná plocha, kterou jsme výškově sjednotili s prostorem před školou. Rozvinuli jsme tak velký „koberec“ který nabízí možnost průchodu všemi směry, nabízí prostor pro hry - umístili jsme sem i tři trampolíny v úrovni pochozí plochy, které se postarají o zábavu o přestávkách i po škole. V centrální části jsme společně se sochařem Vojtěchem Bilišičem navrhli atypické lavice z masivního dubu, které jsou uspořádány tak, aby vytvářely prostor ke komunikaci skupinek lidí, sedáky i opěráky jsou dostatečně široké  pro poležení i k posezení. Lavice jsou navíc podsvícené LED pásky, takže ve večerních hodinách ztrácí svou těžkost a nad prostorem se lehce vznáší. I osvětlení před školou je nové, tvořené jednoduchými průběžnými sloupy s kovovým tělem.

Obvodové chodníky parku jsme nově vydláždili pražskou mozaikou, středová pobytová plocha je mlatová a je vymezena velkoformátovou betonovou dlažbou. Dvě velké travnaté plochy prošly kompletní rekonstrukcí a na jaře jsou pokryty modrým kobercem drobných cibulovin. Obě plochy mají automatickou závlahu, která zajistí pobytovou kvalitu trávníku.