Park Střed v Mostě - 2. místo v architektonické soutěži

soutěž: architektonicko - krajinářská  soutěž Znovuzrození Parku Střed v Mostě

umístění: 2. místo

lokalita: Město Most

vyhlašovatel: Nadace Proměny

autoři návrhu: Land05, gogolák + grasse, Matěj Hájek 

spolupráce: Kateřina Papežová (antroplog)

vizualizace:  SDAR

Rok: 2020

Do této soutěže jsme se přihlásili společně s architekty gogolák + grasse a se sochařem Matějem Hájkem. Náš návrh stojí na obnově původní fontány, která je ve Středu parku, na vytvoření atraktivních míst pro trávení volného času všech generací a udržitelné péči o zeleň. Původní fontánu od prof. Kuči jsme navrhli obnovit. Jednomu bazénu jsme dali nové využití – přeměnili jsme ho na dřevěnou palubu tvarově odkazující na kopce v okolí. Paluba doplněná o zapuštěné trampolíny vytváří netradiční hřiště nejen pro malé děti. Novou kavárnu jsme umístili do těsného sousedství fontány, odkud je nejhezčí výhled na celý park a protékající vodu. Velkou pozornost jsme věnovali i nástupům do parku, místu, které by mělo vzniknout společně s místními v rámci participace a ekonomické stránce, zejména provozním nákladům parku. Proto jsme redukovali objem vody ve fontáně a pečlivě zvažovali velikost a osázení nových záhonů.