Park přátelství Prosek Park přátelství Prosek Park přátelství Prosek Park přátelství Prosek Park přátelství Prosek Park přátelství Prosek Park přátelství Prosek Park přátelství Prosek Park přátelství Prosek Park přátelství Prosek Park přátelství Prosek Park přátelství Prosek

Park přátelství Prosek

místo: Praha 9 - Prosek

klient: MČ Praha 9

stupeň: DPS

autoři návrhu: Otakar Kuča (autor původního projektu z roku 1968), Martina Forejtová, Pavlína Malíková, Aleš Steiner

realizátor: Navatyp Group a.s., Gabriel s.r.o.

projekt: 2007

realizace: 2008 - 2009

náklady na realizaci: 44 mil. Kč 

foto Tomáš Balej (1, 3-9 a homepage)

foto J. M. Delafontaine (2 a 10)

O změnu bezútěšného prašného prostředí sídliště Prosek v Praze 9 se koncem 60. let 20. století, v době krátkého uvolnění z totalitního urbanismu, pokusil útvar hlavního architekta města Prahy vypsáním architektonické soutěže na obvodní park Prahy 9. Jádrem vítězného soutěžního návrhu na tento park, nazvaný dle ideí z doby vrcholného rozkvětu anglických krajinářských parků Parkem Přátelství, se stala soustava rybníčků, potůčků a kaskád. Vodní plochy spolu s vegetací měly zásadně vylepšit stepní klima v místě založení a zároveň vytvořit obytné rekreační prostředí pro obyvatele sídliště.

Dlouho odkládaná realizace parku trvala v době normalizace 15 let. Kvůli zanedbávané údržbě a náročnému provozu recirkulačního systému se park ocitl téměř po 25ti letech provozu na pokraji zchátrání.

Prvním impulzem obnovy parku se stala v roce 2004 výstavba metra podél ulice Vysočanská. V rámci povrchového hloubení tunelu metra byla rekonstruována stavbou dotčená část parku.

Revitalizace / redesign – vycházíme z původní kvalitní koncepce parku, zachováváme princip jasně definovaných tvarů vodoteče, cestní síť a zpevněné plochy doplňujeme o provozem prověřené trasy a spojnice, sjednocujeme šíři cest v logické hierarchii frekventovanosti pěšin, nově doplňujeme park o pobytové plochy a funkční celky – „amfiteátr“, rozárium s petanquem, dětské hřiště, dřevěná mola u břehů vodní soustavy, odpočívadla v jižní rekreační louce. Zcela kompletně revidujeme mobiliář parku v jeho počtu i umístění, přidáváme autorský informační systém – infopanely + piktogramy. Park sjednocujeme a zpřehledňujeme zásadním odstraněním souvislých keřových skupin o rozloze 9000m2. 

Hlavním cílem revitalizace Parku Přátelství je potvrzení jedinečnosti a nadčasovosti architektonického řešení v čele s dominantou lámaných křivek systému vodních ploch a kaskád. V místě stepního klimatu proseckého sídliště je všudypřítomný zvuk vody, díky 11ti přepadům vodní soustavy, těžištěm celého praku.

Architektonická soutěž: 1968
Původní projekt: 1974-76
Autor původního projektu: Ing. arch. Otakar Kuča
Otevření parku: 1983
Rekonstrukce části parku – výstavba metra: 2006
Projekt obnovy: 2007
realizace obnovy Parku Přátelství: 2008-09
Celková rozloha parku: 8,5ha
Rozloha vodních ploch: 0,46ha / 4600m2
Délka vodoteče: 450m
Počet nádrží soustavy vodoteče: 11
Celkový počet stromů: 615ks
Rozloha travnatých ploch: 5,5ha
Foto:
Tomáš Balej
J.-M. Delafontaine/Kultivar (6,8,9)