Obnova stromořadí Vinohradská, Praha

místo: Vinohradská ulice, Praha 2, 3

klient: MHMP, Odbor ochrany prostředí

stupeň: DPS

autoři: Martina Forejtová, Aleš Steiner

realizátor: Gabriel s.r.o. a fa Imramovský

projekt: 2005 - 2007

realizace: 2007 - 2008

náklady na realizaci: 11,5 mil Kč

Rekonstrukce jedné z hlavních historických tříd v Praze na Vinohradech. V původním druhovém složení převažovaly trnovníky (Robinia pseudoacacia) a lípy (Tilia cordata, Tilia tomentosa). Shodné druhy byly použity i při obnově - trnovník v základním druhu, lípa v kultivaru odolnějšímu vůči městskému prostředí - Tilia europaea ´Pallida´.

Typy stromových mís byly přizpůsobeny charakteru daného úseku ulice. V místech s velkým provozem (vč. příležitostného parkování na chodnících) byly zvoleny pochozí/pojezdné litinové ochranné mříže s chráničkou kmene, dodavatele MiVal. V klidnějších částech ulice jsou povrchy stromových mís zhotoveny z propustného mlatu.

Z dalších technologií pro zlepšení stanovištních podmínek byly navrženy: nadstandardně velké výsadbové jámy – od 3,7m3 do 4,5m3, 100% výměna půdy za dvouvrstvý pěstební substrát, větrací a závlahové sondy, velká otevřená plocha stromových mís, kvalitní odvodnění výsadbových jam.

Celkem bylo vysazeno 171 ks nových stromů.

Součástí projektu je specifikace následné rozvojové a udržovací péče po dobu pěti let.