Obnova krajiny OPŽP Chorušice

místo: Chorušice, Choroušky a Velký Újezd

klient: Obec Chorušice

realizátor: Gardenline, JIB

projekt: 2014 - 2015

realizace:  2015 - 2016

V obci Chorušice jsme v letech 2015 a  2016 realizovali dva velké projekty na obnovu polních cest a alejí spolufinancovaných z Operačního programu životní prostředí. Obnovili jsme skoro 3 kilometry zaniklých polních cest technologií štěrkového trávníku. Cesty byly buď zarostlé neprostupnými křovinami nebo rozorané a udržované jako orná půda. Největším úspěchem projektů je propojení vesniček Choroušky a Velký Újezd polní cestou, která byla realizovaná ve dvou etapách.Založili jsme celkem čtyři aleje a ve Velkém Újezdu poblíž rybníčku i malý švestkový sad. Celkem jsme vysadili 488 převážně ovocných stromů. Byly použity původní staré odrůdy, které se z naší krajiny pomalu vytrácí, což je škoda. Stromky již letos přinesly první plody.

Na začátku bylo pole od obzoru k obzoru a zaniklé cesty pod neprostupnými křovinami. Na konci je krajina protkaná obnovenými cestami a alejemi. Je to už druhý projekt zrealizovaný Ateliérem Land05 v rámci programu OPŽP v Chorušicích.