Muzeum skla PASK Klatovy

místo: Pavilon skla Klatovy

stupeň: koncept, DPS

investor: město Klatovy

GP: Martin Kožnar a Jiří Bíza

projekt: 2013

realizace: 2014

 

Zahrada obklopuje Pavilon. Je to místo, kde návštěvníci relaxují, kde vstřebávají své dojmy z muzea, kde vydechnou, naberou sílu, diskutují. V zahradě se člověk cítí příjemně, nerušen, může se pohroužit do svých myšlenek.

Zahrada také rozšiřuje a umocňuje průhledy z vnitřku muzea. Zároveň je to plnohodnotný prostor pro vystavení venkovní expozice.

Večer se zahrada díky nasvícení promění v úplně jiný prostor. Reflektory prosvětlují okrasné traviny a před vstupem do muzea jsou rozsypány malé „střepy“ LED svítidel.

Člověk má chuť zahradu navštívit, když jí bude míjet a nahlédne skrz plot, aniž by musel jít do muzea samotného…

Intimitu vnitřního prostoru zahrady vytváří „ostrovy“ okrasných travin (Calamagrostis acutiflora ´Carl Foerster´), které svým pohybem ve větru dodávají prostoru také dynamiku.

Ostrovy jsou umístěny v travnaté ploše a vytváří tak v zahradě různá zákoutí. Jsou doplněny také cibulovinami (Allium giganteum, Narcissus), které sem vnáší barevný efekt v jarním období, kdy budou traviny sestřiženy. Důležitou součástí ostrovů jsou také karafiáty (Dianthus sp.) a jejich reminiscence v podobě karmínových chrastavců (Knautia sp.), jako připomínka klatovských karafiátů, které se šlechtí v zahradnictví přes ulici. V době kvetení těch pravých klatovských karafiátů – v době klatovské pouti – budou tyto instalovány solitérně jako samostatné exponáty v prostoru.  

U paty Pavilonu je vysazen solitérní vícekmenný svitel (Koelreuteria paniculata). Ten až doroste, stane se Pavilonu jeho partnerem.

Lehký moderní mobiliář je možno přemístit dle potřeby. Vzdušné, drátěné sedáky a lavička bílé barvy nepřitahující pozornost, která patří Pavilonu.