Koncepční studie obec Ostrá

Akce: Koncepční studie pro místo a krajinu v obci Ostrá
Investor: Obec Ostrá
Místo: Ostrá
Autoři: Martina Forejtová, Martina Havlová, Jana Pyšková
Stupeň: Studie
Rok: 2017

 

V obci Ostrá jsme ukázali, jak zcela nové přístupy v krajinném plánování mohou být prospěšné pro budoucí rozvoj obce a okolní krajiny.  Provedli jsme rozsáhlou analýzu historických, kulturních a přírodní podmínek. Dále jsme se zabývali dopravou, zemědělským využíváním půdy i společenským životem v obci. Tyto analýzy byly základem pro vytvoření komplexního návrhu na proměnu obce v místo, kde se obnovuje původní ráz krajiny i přátelské sousedské soužití. Na vizualizacích si můžete prohlédnout, jaké zásahy navrhujeme a jak bude proměna konkrétního místa vypadat.

Studie je opravdu komplexní - obsahuje výstupy vodohospodářské, dopravní, ekologické i krajinotvorné - a  bude zapracována do územního plánování obce.