Brumlovka BBCentrum

akce: BBCentrum

sadové úpravy parteru a terasy

Balance Clubu Brumlovka

místo: BBCentrum, Vyskočilova 2, Praha 4

stupeň: DSP, DPS

investor: Passerinvest group a.s.

GP: Aulík - Fišer architekti

projekt: 2006

realizace: 2007

 

Balance Club Brumlovka je relaxačním místem ve čtvrti nových administrativních budov michelského BBCentra.

Kompozice zelených ploch ve vstupní části vytváří pravidelnou „mozaiku“ barevně, tvarově i výškově odlišených ploch, které jsou od sebe jasně vymezeny – uplatňují se zde plochy s jednodruhovým zastoupením okrasných trav, trvalek, tvarovaných keřů a kamenná pole bílošedých oblázků. Na jižní straně budovy jsou navrženy i volně rostoucí keře a bambusy. Vzhledem ke značnému přesahu vyšších podlaží a střechy při severní straně jsou blíže k budově zejména plochy s kamennými oblázky. Mozaika je dále skládána severním směrem až k travnaté ploše, v níž jsou vysazeny okrasné třešně Prunus avium Plena, které rostou i na opačné straně chodníku.Pod třešněmi jsou v pásu vysazeny okrasné česneky.

Na střeše objektu je relaxační plocha navazující na saunu a vnitřní lázeňské provozy Balance Clubu. Prostor je výškově členěn tak, aby jednotlivé plochy pro výsadbu měly alespoň minimální mocnost střešních substrátů, která se zde pohybuje od cca 40-120cm. V nejhlubších místech jsou vysazeny muchovníky (Amelanchier sp.), jinak se zde stejně jako v parteru uplatňují skupiny okrasných trav, cibulovin, trvalek a plochy kamenných oblázků.

Všechny plochy zeleně jsou pod automatickou závlahou.