1. místo v urbanisticko-architektonické soutěži Lysá nad Labem

soutěž: urbanisticko–architektonická soutěž o návrh na revitalizaci Husova náměstí v Lysé nad Labem

umístění: 1. místo

lokalita: Lysá nad Labem

vyhlašovatel: město Lysá nad Labem

autoři návrhu: Land05 a XTOPIX

Land05: Martina Forejtová, Martina Havlová

XTOPIX: Pavel Buryška a Barbora Buryšková

spolupráce: Radek Prokeš, Zdeněk Pech, Michal Štěpař

vizualizace:  SDAR

Rok: 2016

Společný návrh Land05 a XTOPIX získal 1. místo v soutěži na revitalizaci Husova náměstí v Lysé nad Labem.

Do soutěže se přihlásilo 11 účastníků a náš tým vyhrál první cenu. V návrhu jsme přetvořili stávající náměstí s parkovištěm na reprezentativní multifunkční veřejný prostor.  Doprava je upozaděna ve prospěch pěších, terénní bariéry jsou odstraněny a náměstí je sceleno v jednu plochu.

Do návrhu jsme vnesli i významnou historickou stopu v podobě barokní krajiny, kterou zde zanechal hrabě Špork. Fragmenty původní barokní krajiny a historickou stopu Labe jsme otiskli do dlažby náměstí. Vytvořené mělké „koryto“ Labe zachycuje dešťovou vodu a zároveň slouží i jako kanál pro vodu z pump v rohu náměstí určených pro zábavu dětí. Voda je odváděna pod bosket, kde se zadržuje a hospodárně využívá k závlaze vzrostlých stromů.  

Návrh tak pracuje s historickým bohatstvím, místní identitou, architektonickými a ekologickými aspekty a v souvislostech udržitelného rozvoje. Vzniká tím náměstí, které je obrazem svého města.

Podrobnosti o soutěži na webu České komory architektů (link)