Rezidence Na Vackově, Praha 3

místo: Praha 3 – Žižkov, Na Vackově

stupeň: DUR,DSP, DPS

investor: Metrostav Development

GP: Jiran Kohout architekti

projekt: 2007

realizace: 2011 - 2012

Mezi nově navrženými obytnými domy vzniká několik typů zahradních prostorů. Jsou to prostory soukromé – předzahrádky přízemních bytů vymezené živými ploty a vybavené trávníky a terasami. Dále to jsou poloveřejné prostory – tzv. dvorky vznikající vždy mezi čtyřmi domy a od okolí vymezené vstupními brankami. Na zpracování těchto prostorů byl kladen vysoký důraz, neboť se jedná o místa, kde se budou potkávat lidé z jednotlivých domů a bude zde vznikat místní komunita. Jednotlivé dvorky jsou proto řešeny jako zahrady poskytující možnost posezení na lavičkách či na opěrných zídkách, posezení pod pergolou. Je zde vždy umístěno pískoviště pro děti a parter je řešen intenzivní zahradní úpravou podpořenou automatickým závlahovým systémem. Vzhledem k tom, že se jedná o výsadby na konstrukci byl tímto limitován výběr cílové velikosti dřevin, avšak i v těchto podmínkách se podařilo prostor rozčlenit a zhodnotit.

Veřejné prostory jsou pak situovány vně domů a předpokládá se, že je budou využívat i lidé z okolí. Jsou zde proto navržena dvě dětská hřiště, opět zde nechybí vybavenost mobiliářem a výsadby vzrostlých stromů již na rostlém terénu.