Sídlo LČR - 3. místo v architektonické soutěži Sídlo LČR - 3. místo v architektonické soutěži Sídlo LČR - 3. místo v architektonické soutěži Sídlo LČR - 3. místo v architektonické soutěži Sídlo LČR - 3. místo v architektonické soutěži

Sídlo LČR - 3. místo v architektonické soutěži

soutěž: veřejná architektonická soutěž na nové administrativní centrum Lesů České republiky

umístění: 3. místo

lokalita: Hradec Králové

vyhlašovatel: Lesy České republiky, s. p.

autoři návrhu: DAM architekti a Land05 (krajinářská část)

Rok: 2016 - 2017

Návrh řešení okolí nově navržené administrativní budovy pro Lesy ČR.

Budova prokresluje les a půdorys České republiky a náš návrh tento motiv rozvíjí. Vycházeli jsme z potenciální přirozené vegetace, kterou je v dané lokalitě bezkolencová doubrava. Tomu byl přizpůsoben charakter porostů. Přírodní charakter návrhu doplňuje navržené lesní jezírko, kde jímáme dešťové vody, což podporuje celkový ekologický koncept budovy. Areálem procházejí stopy lesních zvířat, které se otiskují do dlažby a spolu s objekty odkazujícími na lesní tématiku vytvářejí netradiční naučnou stezku.

Náš společný návrh byl oceněn 3. místem v architektonické soutěži.

Více o soutěži...