Vyhráli jsme soutěž na nový park v Roudnici nad Labem Vyhráli jsme soutěž na nový park v Roudnici nad Labem Vyhráli jsme soutěž na nový park v Roudnici nad Labem Vyhráli jsme soutěž na nový park v Roudnici nad Labem Vyhráli jsme soutěž na nový park v Roudnici nad Labem Vyhráli jsme soutěž na nový park v Roudnici nad Labem Vyhráli jsme soutěž na nový park v Roudnici nad Labem

Vyhráli jsme soutěž na nový park v Roudnici nad Labem

Roudnice nad Labem si vybírala ze tří architektonických návrhů a pro nový park nový Na Kolečku a vybrala si náš návrh.  Projekt je unikátní tím, že je to projekt na „zelené louce“, přesněji na poli. Tam kde dnes roste obilí, bude založen nový park. To je pro nás mimořádná příležitost. Nové domy vznikají jeden za druhým, ale úplně nové parky…? Těch je málo.

Do návrhu jsme propsali místní název „Kolečko“ a také oblaka roudnického malíře Otakara Nejedlého i roudnický rudný pramen.  Také jsme využili fantastických výhledů na horu Říp. Park má sloužit lidem z přilehlého sídliště, kteří se nemají kde rekreovat. A náš návrh nabízí opravdu hodně. Kavárnu, dětské hřiště, sportovní hřiště, psí louku s agility, vyhlídky na Říp, ovocný sad a spoustu dalšího. A také zde vznikne první roudnický skatepark. Hlavní ovšem bude vegetace. Z té poskládáme nový  lesopark, aby lidé z chvatu a horka města měli příjemné místo k relaxaci. Ovšem přeměnit pole na park, to je velké kouzlo, které není hned. Ale až to bude, tak to bude parádní!