Obnova krajiny OPŽP Lužec nad Vltavou

Dubová alej

Obnova krajiny OPŽP Lužec nad Vltavou

Švestková alej

Obnova krajiny OPŽP Lužec nad Vltavou

Lipová alej

Obnova krajiny OPŽP Lužec nad Vltavou

Lipová alej

Obnova krajiny OPŽP Lužec nad Vltavou

Původní stav

Obnova krajiny OPŽP Lužec nad Vltavou

Obec i zemědělci našli dohodu

Obnova krajiny OPŽP Lužec nad Vltavou

akce: návrh alejí v obci Lužec nad Vltavou

místo: Lužec nad Vltavou

klient: obec Lužec nad Vltavou

celkové náklady: 1,26 mil Kč

stupeň: dokumentace pro provedení stavby

realizátor: JIB s.r.o.

projekt: 2013

realizace: X/2014 

V roce 2013 jsme zpracovali projekt na založení čtyř alejí v obci Lužec nad Vltavou. Navrhli jsme dvě ovocné jednořadé aleje: švestkovou a třešňovou, alej dubovou clonící výrobní areál na okraji obce a oboustrannou lipovou alej doprovázející cestu mezi poli z Lužce směrem k Jenišovicím. Celkem se vysadilo 345 stromů a samotná realizace proběhla v rekordním čase - během 12 dnů. Projekt byl podpořen SFŽP, Operační program životní prostředí, prioritní osa 6.3 Obnova krajinných struktur, který kromě výsadby samotné hradí i následnou péči po dobu dvou let, která je důležitá zejména kvůli správnému zapěstování korun stromů.