Obnova krajiny OPŽP Chorušice

Na začátku

Obnova krajiny OPŽP Chorušice

Nyní

Obnova krajiny OPŽP Chorušice

Před

Obnova krajiny OPŽP Chorušice

Nyní

Obnova krajiny OPŽP Chorušice

Před

Obnova krajiny OPŽP Chorušice

Nyní

Obnova krajiny OPŽP Chorušice

Před

Obnova krajiny OPŽP Chorušice

Nyní

Obnova krajiny OPŽP Chorušice

Dekorace vlčími máky

Obnova krajiny OPŽP Chorušice

místo: Chorušice, Choroušky a Velký Újezd

klient: Obec Chorušice

realizátor: Gardenline, JIB

projekt: 2014 - 2015

realizace:  2015 - 2016

V obci Chorušice jsme v letech 2015 a  2016 realizovali dva velké projekty na obnovu polních cest a alejí spolufinancovaných z Operačního programu životní prostředí. Obnovili jsme skoro 3 kilometry zaniklých polních cest technologií štěrkového trávníku. Cesty byly buď zarostlé neprostupnými křovinami nebo rozorané a udržované jako orná půda. Největším úspěchem projektů je propojení vesniček Choroušky a Velký Újezd polní cestou, která byla realizovaná ve dvou etapách.Založili jsme celkem čtyři aleje a ve Velkém Újezdu poblíž rybníčku i malý švestkový sad. Celkem jsme vysadili 488 převážně ovocných stromů. Byly použity původní staré odrůdy, které se z naší krajiny pomalu vytrácí, což je škoda. Stromky již letos přinesly první plody.

Na začátku bylo pole od obzoru k obzoru a zaniklé cesty pod neprostupnými křovinami. Na konci je krajina protkaná obnovenými cestami a alejemi. Je to už druhý projekt zrealizovaný Ateliérem Land05 v rámci programu OPŽP v Chorušicích.