Rekonstrukce Thomayerových sadů zahájena Rekonstrukce Thomayerových sadů zahájena Rekonstrukce Thomayerových sadů zahájena Rekonstrukce Thomayerových sadů zahájena

Rekonstrukce Thomayerových sadů zahájena

V roce 2016 jsme dokončili projekt rekonstrukce Thomayerových sadů. Je to krásný velký park, který se rozkládá od Libeňského zámku podél Vltavy a říčky Rokytky směrem k Troji.  Minulý týden začaly stavební práce pod naším autorským dohledem. Projekt to není zrovna jednoduchý. Opravuje se rozlehlá část parku na strmých svazích, kde jsou cesty i svahy poničené erozí. Takže hned první úkol byl, jak se vypořádat se sklonem jednotlivých cest, aby nedocházelo k další erozi. S ohledem na terén také není možné do parku pustit těžkou mechanizaci, což projekt musel rovněž zohlednit.

Vymění se všechny lavičky, odpadkové koše, informační cedule, budou opraveny vyhlídky, přibude vyhlídková cedule s panoramatem Prahy a bude obnoveno alpinum.  Součástí opravy je také navrácení historických prvků do parku, zejména se jedná o opravu dvou schodišť, která budou obnovena v romantizujícím stylu – schodnice budou vytvořeny jako betonové imitace větví a pařezů.

Stavba potrvá do podzimu 2017 a pak už si budeme užívat proměněný park.