Projekt OPŽP v Oskořínku Projekt OPŽP v Oskořínku Projekt OPŽP v Oskořínku Projekt OPŽP v Oskořínku Projekt OPŽP v Oskořínku

Projekt OPŽP v Oskořínku

Přes zimu dokončujeme realizaci zajímavého projektu v obci Oskořínek na Nymbursku. Zakládáme zde oskerušový sad, jelikož oskeruše dala jméno místní obci, a proto jsme se rozhodli pro její návrat do této krajiny. Další částí projektu je obnova alejí na bývalých pešuncích řepařských drážek.  A nakonec dojde i na revitalizaci barokních alejí k soše Nanebevzetí Panny Marie. Projekt jsme zpracovávali v rámci Operačního programu životní prostředí, a tak na něj obec může čerpat dotaci.