Land05 na konferenci ČKA Land05 na konferenci ČKA

Land05 na konferenci ČKA

Martina Havlová z našeho Ateliéru se stala garantem jednoho z témat Vzdělávacího programu Fórum krajinářské architektury České komory architektů. Tématem bylo, jak postupovat při čerpání dotací z programů Ministerstva životního prostředí. Máme za sebou mnohaletou zkušenost a řadu realizací právě z těchto dotačních titulů, a tak se důkladně orientujeme v celém projekčním procesu až po podání žádosti o dotaci. Projít veškerou administrativou není snadný úkol, proto nás Česká komora architektů oslovila, abychom se celý jeden den věnovali tomuto tématu a kolegům z oboru i zástupcům obcí osvětlili problematiku dotací pro realizaci projektů krajinářských úprav. Podle zájmu a množství dotazů během konference, věříme, že se to povedlo. Více na…