3. místo ve veřejné architektonické soutěži 3. místo ve veřejné architektonické soutěži 3. místo ve veřejné architektonické soutěži

3. místo ve veřejné architektonické soutěži

DAM Architekti nás oslovili ke spolupráci na architektonické soutěži pro novou administrativní budovu společnosti Lesy ČR. Navrhli jsme úpravy okolí této nové budovy tak, aby byla v harmonii s místní krajinou, kde je přirozenou potenciální vegetací bezkolencová doubrava. Naše společné úsilí bylo oceněno  3. místem v soutěži.